Nettbasert kurs

Veterinær medhjelperkurs - settefisk

Kurset er utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.


 • Tidsbruk

  1,5-2 timer

 • Plassering

  Nettbasert

 • Pris

  1690 kr

Beskrivelse

Dette kurset er tilpasset deg som jobber med laksefisk i settefiskanlegg. Kurset er laget med hovedfokus på fiskevelferd, sykdomsforebygging og bruk av aktuelle legemidler, samt relevante behandlingsformer. Fokuset på å forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer og ivareta fiskevelferden i norsk lakseoppdrett er stort, noe også de siste års endringer i lovverket viser. Dette kurset er laget for å imøtekomme disse utfordringene.

 

 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 7 separate leksjoner som omhandler mange ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Hver leksjon inneholder videoer og bilder, samt spørsmål underveis, for å gjøre læringsutbyttet best mulig.

Læringsmål

 • Du skal kunne vite hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs
 • Du skal kjenne til viktige begreper knyttet til legemidler
 • Du skal ha kjennskap til riktig bruk av legemidler på settefiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler
 • Du skal kjenne til hva en vaksine er og hvilke vaksinetyper som finnes i oppdrett
  • Du skal ha grunnleggende kunnskap om hva som er beste praksis for vaksinering, og hvordan man maksimerer effekten av vaksinen
  • Du skal få grunnleggende kunnskap om biologi og anatomi hos fisk, og kunne utføre prøveuttak

  Målgruppe

  Alle som jobber på settefiskanlegg, samt de som jobber med kvalitet og prosedyrer. I tillegg er kurset godt egnet for fiskehelsepersonell som ønsker utdypende informasjon

  Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

  Mathias C. Overrein

  Tlf: (+47) 469 06 122
  mco@marinhelse.no

  Hans Henrik Grøn

  Tlf: (+47) 904 08 563
  hhg@marinhelse.no

  René Bakken

  Tlf: (+47) 417 67 498
  rb@marinhelse.no

  Kontakt oss

  Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?