Nettbasert kurs

Veterinær medhjelperkurs - matfisk

Kurset er utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.


 • Tidsbruk

  1,5 – 2 timer

 • Plassering

  Nettbasert

 • Pris

  1690 kr

Beskrivelse

Dette kurset er tilpasset et lovverk der matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er fokusområder. Håndtering av laks i sjøfasen av produksjonssyklusen har økt betydelig som en konsekvens av økte utfordringer med lakselus. Dette har ført til at fokuset på fiskevelferd i sjøvannsfasen er større enn noen gang. Dette kurset er laget for å imøtekomme disse utfordringene, og skal gi røktere og fiskehelsepersonell nødvendig kunnskap for å kunne ivareta fiskevelferden under ulike operasjoner, som eksempelvis ikke-medikamentelle avlusinger. Kurset gir deltagerne også en innføring i hvordan man utfører lovfestede prøveuttak.

 

 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 8 separate leksjoner som omhandler mange ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Hver leksjon inneholder videoer og bilder, samt spørsmål underveis, for å gjøre læringsutbyttet best mulig.

Læringsmål

 • Du skal kunne vite hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs
 • Du skal kjenne til viktige begreper knyttet til legemidler
 • Du skal ha kjennskap til riktig bruk av legemidler på matfiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler
 • Du skal kjenne til ulike former for ikke-medikamentelle behandlingsmetoder mot lakselus
  • Du skal kunne utføre velferdsscoring av fisk i forbindelse med ikke-medikamentell behandling
  • Du skal få grunnleggende kunnskap om biologi og anatomi hos fisk, og kunne utføre uttak av organpakker og screeningprøver

  Målgruppe

  Alle som jobber på matfiskanlegg, samt de som jobber med kvalitet og prosedyrer. I tillegg er kurset godt egnet for fiskehelsepersonell som ønsker utdypende informasjon

  Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

  Mathias C. Overrein

  Tlf: (+47) 469 06 122
  mco@marinhelse.no

  Hans Henrik Grøn

  Tlf: (+47) 904 08 563
  hhg@marinhelse.no

  René Bakken

  Tlf: (+47) 417 67 498
  rb@marinhelse.no

  Kontakt oss

  Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?