Nettbasert kurs

Veileder i dødfiskkategorisering

I en verden av dødsårsaker har MarinHelse ryddet opp, kategorisert, analysert og beskrevet de viktigste dødsårsakene for laksen i norsk lakseoppdrett.


 • Tidsbruk

 • Plassering

  Nettbasert

Beskrivelse

Dødfiskveilederen beskriver de vanligste dødsårsakene hos laks og rognkjeks, hvor hver enkel årsak også er beskrevet med bilder av de mest typiske funnene. I tillegg blir noen av dødsårsakene visualisert med korte videofilmer. Veilederen baserer seg på boka «Veileder i dødfiskkategorisering» som også er utarbeidet av MarinHelse, men nettutgaven er en dynamisk utgave som oppdateres fortløpende når nytt materiale blir aktuelt.

Det overordnede målet med veilederen er å redusere dødeligheten i norsk oppdrettsnæring, og slik sett bidra til bedre fiskehelse og fiskevelferd gjennom kunnskap. Hovedmålene for veilederen er for det første å øke kunnskapsnivået til de som plukker og registrerer dødfisk på merdkanten, og for det andre å gi et betydelig bidrag til en nasjonal standardisering i måten vi kategoriserer dødfisk på. Veilederen er ment å utgjøre et viktig produksjonsverktøy som på sikt skal bidra til mer presis og anvendelig informasjon om tapsårsaker i produksjon av oppdrettslaks.

 

Trykke her for demo tilgang.
Logg inn som gjest for å få tilgang.

 

Innhold i veilederen

Nettutgaven er et samleverk av hele 33 dødsårsaker for laks og 9 dødsårsaker for rensefisk, hvor hver enkel årsak blir lettfattet beskrevet og illustrert med bilder av de mest typiske funnene. I tillegg har noen årsaker korte videofilmer som illustrerer dødsårsaken.

Hvorfor kjøpe veilederen?

 • Tilgjengelig oppslagsverk for dødsårsaker når som helst, hvor som helst. 
 • Kunnskap fremstilt på en pedagogisk og lettfattet måte illustrert med bilder, video og kort tekst.
  • Oppdater dine ansatte med kunnskap om de fleste dødsårsakene som finnes i norsk oppdrett.
  • Når sykdom inntreffer på din laks, kan gode råd redusere dødeligheten.

  Målgruppe

  Den nettbaserte veilederen er relevant for alle som jobber med oppdrett. Veilederen er relevant for røktere, administrasjon, veterinærer og fiskehelsebiologer samt lærere og studenter.

  Priser

  • 70,- kr per lisens, ved bestilling av under 10 lisenser per måned 
  • 65,- kr per lisens ved bestilling av over 10 lisenser per måned
   • 60,- per lisens ved bestilling av over 20 lisenser per måned 
   • Over 30 lisenser? Ta kontakt for pristilbud

   Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

   Mathias C. Overrein

   Tlf: (+47) 469 06 122
   mco@marinhelse.no

   Hans Henrik Grøn

   Tlf: (+47) 904 08 563
   hhg@marinhelse.no

   René Bakken

   Tlf: (+47) 417 67 498
   rb@marinhelse.no

   Kontakt oss

   Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?