Nettbasert kurs

Kurs i rømmingssikring

Vi bekjemper rømming med kunnskap


  • Tidsbruk

    3 timer

  • Plassering

    Nettbasert

  • Pris

    2 950 kr

Beskrivelse

Vi i MarinHelse ønsker å bidra til en mer bærekraftig næring og har tatt fatt i et av næringens største problem, rømming av oppdrettsfisk. Vi har utviklet et nettbasert rømmingssikringskurs med et sterkt biologisk fokus og en pedagogisk rød tråd gjennom kurset.

Kurset er satt sammen av bilder, videoer, kontrollspørsmål og interaksjoner som bidrar til å holde fokuset oppe og øker læringsutbyttet. Dette kurset er spennende og inneholder minst like mye kunnskap, hvis ikke mer enn hva man får i klasseromsformat.

De fleste selskap har opplevd og vil oppleve rømming av fisk. Igjennom rømmingssikringsarbeid og kompetanseheving tror vi, på lik linje med næringen generelt, at næringens 0-visjon for rømming kan nås. Rømmingssikringsarbeid er i stor grad et erfaringsbasert arbeid der nestenhendelser og konkrete rømmingshendelser setter standard for lover, forskrifter og krav til morgendagen. Gjennom utarbeidelse av vårt kurs i rømmingssikring har vi gjort et omfattende litteratursøk og funnet gode og ferske kilder som kurset er basert på.

For å bryte opp teori og fokusere mer på den praktiske tilnærmingen til fagområdet og rømmingshendelsene har vi benyttet oss av intervjuer, bilder og videoer fra felt. Vi har også lagt inn en temaside med eksempler på hendelser som har oppstått hvor vi går igjennom hendelsesforløpene.

 

 

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 3 leksjoner.

Leksjon 1 tar for seg de negative konsekvensene med rømming hvor vi ser på rømmingsstatistikk, villaksens historie, bestandsutvikling, livssyklus og bestandstrusler. Vi forklarer hva de underliggende biologiske effektene rømming av oppdrettslaks har på villaksen og vi setter søkelys på hva rømt laks foretar seg etter å ha rømt.

Leksjon 2 tar for seg årsakene til rømming fra akvakulturanlegg, både for settefisk og matfisk. I modulen ser vi på direkte og medvirkende årsaker samt omstendigheter rundt rømmingshendelser. I slutten av modulen er det en temaside med praktiske eksempler på hendelser som har inntruffet tidligere.

Leksjon 3 tar for seg lover og forskrifter som er tilknyttet rømming. Modulen beskriver hva selskap må gjennomføre for å oppfylle regelverket. Modulen tar praktisk for seg varsling, gjenfangst og viktigheten med en beredskapsplan samt hvordan man kan øve på handlingsmønster ved rømminger.

Læringsmål

Leksjon 1 – Negative konsekvenser med rømming
Gir en biologisk forståelse av hvorfor rømming er problematisk for naturen. Leksjonen er ment som en kunnskapspakke som gir kunnskap om hvorfor rømmingssikringsarbeid er så viktig og hvorfor dette er et stort fokus i næringen og forvaltningen.

Leksjon 2 – Rømming fra anlegg
Beskriver hva som har vært hovedårsakene til rømming gjennom tiden. Denne leksjonen gir kursdeltaker mulighet til å gjenkjenne arbeidsoperasjoner som har større risiko for rømming enn andre. Målet med leksjonen er å bevisstgjøre havbruksteknikerne og andre som jobber tett på merdkanten om hva som kan forårsake rømming og hvordan de kan jobbe på en forsvarlig måte med tanke på å forhindre rømming.

Leksjon 3 – Lover og forskrifter tilknyttet rømming
Beskriver det omfattende regelverket som er tilknyttet rømming. Her er fokus på «å gjøre det riktige til riktig tid» og å bevisstgjøre de som jobber tett på merdkanten hva som det er viktig å ha kunnskap om. Leksjonen gir innsyn i hvem, hvordan og når det må varsles, gjenfanges, implementeres og øves på rømming.

Målgruppe

Kurset er tenkt for deg som jobber i oppdrettsnæringen. Kurset er relevant for havbruksteknikere, tjenesteleverandører, rederier, og de som har administrative roller i næringen uavhengig om du jobber med laks, rensefisk, torsk mm.

Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

Mathias C. Overrein

Tlf: (+47) 469 06 122
mco@marinhelse.no

Hans Henrik Grøn

Tlf: (+47) 904 08 563
hhg@marinhelse.no

René Bakken

Tlf: (+47) 417 67 498
rb@marinhelse.no

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?