Nettbasert kurs

Lusetellingskurs

Økt presisjon i lusetellingene gir deg som oppdretter uvurderlig informasjon og gjør lusearbeidet mer forutsigbart


 • Tidsbruk

  2 timer

 • Plassering

  Nettbasert

 • Pris

  2 250 kr

Beskrivelse

Telling av lakselus er en av de viktigste arbeidsoppgavene som gjøres i løpet av en arbeidsuke for havbruksteknikere i norsk oppdrettsnæring. Tallene som rapporteres har store ringvirkninger innenfor områder som driftsplanlegging, fiskevelferd og økonomi, og det er følgelig essensielt å etterstrebe at man har pålitelige tall. Det er oppdretters ansvar å sikre at de ansatte kan imøtekomme disse kvalitetskravene.

MarinHelse har registrert at det både er tidkrevende og kostbart å ta ansatte ut av vanlig drift for å gi de kvalifisert opplæring i klasseromsformat. Dette har vi i MarinHelse nå gjort noe med, ved at vi som den eneste leverandøren på det norske markedet, har utviklet et eget e-læringskurs om lusetelling. Dette er både tids- og kostnadsbesparende for våre kunder og gir en stor fleksibilitet for oppdrettere og deres ansatte.

 

 

Kursinnhold

Varigheten på kurset er beregnet til 2 timer, og i løpet av denne tiden får kursdeltagerne presentert tre temaer: Forskrifter og lover, Lakselusas biologi og Beste praksis lusetelling. Kursdeltagerne må delta aktivt og det blir stilt kontrollspørsmål underveis, samt at det er en avsluttende og omfattende eksamen med bilder av lus av ulike arter og stadier. Kurset er gjort interessant og spennende ved bruk av voiceover, bilder, videoer og figurer.

Hvorfor kjøpe kurset?

 • Kurset lærer dine ansatte å telle lus og gir et svært godt grunnlag for å kunne skille de forskjellige lusestadiene fra hverandre.
 • Kurset inneholder oppdatert informasjon om lakselusa sin biologi og overlevelse.
 • Med MarinHelse sitt e-kurs kan dine ansatte få god opplæring hvor som helst og når som helst, noe som kostnadsbesparende og effektivt.
  • Kurset er utarbeidet av autorisert fiskehelsepersonell med mange års erfaring og faglig kompetanse på området, og vil derfor være faglig oppdatert, med fokus på de viktige og riktige tingene.
  • Kurset er interessant og spennende, noe som bidrar til økt læringsutbytte.
  • Kurset retter stort fokus på fiskevelferd og på hvordan utføre tellingene på en god måte, noe som igjen kan bidra til å minske tap og dødelighet på fisken din.

  Målgruppe

  Kurset er formet for røktere som jobber med produksjon av matfisk, men læringsutbyttet er stort for fiskehelsepersonell og andre innenfor næringen.

  Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

  Mathias C. Overrein

  Tlf: (+47) 469 06 122
  mco@marinhelse.no

  Hans Henrik Grøn

  Tlf: (+47) 904 08 563
  hhg@marinhelse.no

  René Bakken

  Tlf: (+47) 417 67 498
  rb@marinhelse.no

  Kontakt oss

  Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?