Nettbasert kurs

Kjemikaliehåndtering

Riktig håndtering av kjemikalier er essensielt for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen


 • Tidsbruk

  1 – 1,5 timer

 • Plassering

  Nettbasert

 • Pris

  1 390 kr

Beskrivelse

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt med potensielt skadelige kjemikalier. Det er derfor svært viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere disse kjemikaliene for å unngå person- og miljøskader. For å forhindre og forebygge slike skader er det viktig å kunne kartlegge eventuelle farer knyttet til disse kjemikaliene. Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte i virksomheten har kompetanse og riktig hjelpemidler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kravene i Global G.A.P-standarden. Etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva global G.A.P-standarden er, hvordan du sikrer trygg bruk av kjemikalier i din virksomhet, hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier, hvilke lover og forskrifter som omfatter kjemikalier, samt rapporterings- og loggføringskrav.

 

 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 8 separate leksjoner som omhandler ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Leksjonene inneholder video, bilder, støttetekst og spørsmål som bidrar til økt læringsutbytte for kursdeltagerne.

Læringsmål

 • Du skal kunne vite hva Global G.A.P.-standarden er, hvordan den er bygd opp og hva den sier om krav til kursing i kjemikaliehåndtering. I tillegg skal du ha en oversikt over lover og forskrifter som omhandler kjemikalier, samt bruken av disse.
 • Du skal kunne gjøre en risikovurdering av kjemikaliebruken og om nødvendig gjøre tiltak som minimerer risiko
 • Du skal vite hvordan du kartlegger helsefaren til kjemikalier, hvordan de er merket og hva et sikkerhetsdatablad inneholder av informasjon
  • Du skal ha kjennskap til hvilke typer av verneutstyr du kan bruke for å beskytte deg mot kjemikalieeksponering
  • Du skal ha oversikt over hvilke krav til førstehjelpsopplæring som stilles
  • Du skal kunne lagre og oppbevare kjemikalier på en tilfredsstillende måte, og håndtere kjemikalieavfall
  • Du skal ha oversikt over regelverk knyttet til bruk av legemidler og hvilke krav som stilles til de som skal ta i bruk legemidler

  Målgruppe

  Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

  Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

  Mathias C. Overrein

  Tlf: (+47) 469 06 122
  mco@marinhelse.no

  Hans Henrik Grøn

  Tlf: (+47) 904 08 563
  hhg@marinhelse.no

  René Bakken

  Tlf: (+47) 417 67 498
  rb@marinhelse.no

  Kontakt oss

  Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?