Nettbasert kurs

Fiskevelferdskurs - Matfisk

Fisken i fokus!


  • Tidsbruk

    8 timer

  • Plassering

    Nettbasert

  • Pris

    3 900 kr

Beskrivelse

MarinHelse er en av Norges største fiskehelsetjenester og vi jobber hver dag for å fremme oppdrettsfiskens trivsel og helse. En forutsetning for at oppdrettsnæringa skal være den framtidsnæringa som vi alle ønsker, er at produksjonen er bærekraftig også når det gjelder fiskens helse og velferd.

MarinHelse er av den oppfatningen at næringa med økt kompetanse og gode grep kan løfte livskvaliteten til oppdrettsfisken, uavhengig om det er snakk om laks, rognkjeks eller annen rensefisk.

Fiskevelferdskurset skal hjelpe alle som arbeider med fisk, enten det er på karkanten eller på merdkanten, til å ta best mulig vare på oppdrettsfisken.

Vi ønsker at fiskevelferdskurset skal speile våre holdninger og handlinger knyttet til fiskevelferd for slik å bidra til å løfte produksjonen til et høyere nivå.

Vi har alltid hatt som fokus å forsøke å sette vår fiskehelsemessige kompetanse inn i en produksjonskontekst. Derfor har vi også valgt å følge produksjonen fra rognmottak til levering sjø eller fra smoltmottak til levering slakteri. Dette for å fokusere på praktisk fiskevelferd i hverdagen, nettopp gjennom de daglige gjøremålene, som totalt sett utgjør de viktigste arbeidsoppgavene i løpet av en hel produksjonssyklus.

 

 

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 11 leksjoner hvor de første 6 leksjonene handler om generell fiskevelferd, mens de resterende 5 leksjonene omfatter matfiskproduksjon. Mellom hver leksjon er det lagt inn kontrollspørsmål som kursdeltageren må bestå for å gå videre i kurset. Når alle leksjonene er fullført, kan du ta sluttprøven og motta ditt kursbevis.

Kurset inneholder følgende leksjoner:

Fiskevelferdssituasjonen i dag

Fiskevelferd og velferdsindikatorer

Fiskeoppdrett, miljø og velferd

Livssyklus til atlantisk laks

Fisk og smerte

Hvordan redusere fiskens smerteoppfattelse

Lover og regelverk

Håndtering av laks

Lusa sin betydning i et velferdsperspektiv

Rensefisk og fiskevelferd

Sykdomslære

Læringsmål

Kurset dekker alle de krav som stilles i lovverket om hva et fiskevelferdskurs skal inneholde. Kurset har som formål med å formidle fiskens behov og fiskevelferd på en lettfattet, spennende og god måte. Kurset er sannsynligvis det mest dyptgående og detaljerte nettbaserte fiskevelferdskurset på markedet i dag. Det er laget av fiskehelsepersonell med til sammen over 100 års erfaring.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg, enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter. I tillegg vil kurset være et godt tilbud til de som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene, samt de som er prosedyreansvarlige. Kurset gir også personer som arbeider i forvaltning, samt studenter på oppdrettsrelaterte utdanningsløp, verdifull kunnskap om dette feltet i næringen i dag og en god gjennomgang av hele produksjonen.

Ønsker du mer informasjon? Vi kan hjelpe deg

Mathias C. Overrein

Tlf: (+47) 469 06 122
mco@marinhelse.no

Hans Henrik Grøn

Tlf: (+47) 904 08 563
hhg@marinhelse.no

René Bakken

Tlf: (+47) 417 67 498
rb@marinhelse.no

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?