Virussykdom

Hjerte og Skjelett Muskel-Betennelse - HSMB


HSMB er en forkortelse for Hjerte og Skjelett Muskel-Betennelse og er en virussykdom som første gang ble beskrevet i Norge i 1999. Siden den gang har sykdommen spredt seg utover hele landet og er i dag den hyppigst forekommende diagnosen i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen opptrer i hele sjøvannsfasen men hyppigst 5-9 måneder etter sjøsetting og fører som regel til moderat dødelighet på merd- og lokalitetsnivå. Sykdommen har de siste årene også opptrådt i settefiskanlegg på yngel og ført til økt dødelighet i ferskvannsfasen i et stadig økende omfang. Selve viruset har man slitt med å finne lenge, men nylig er viruset blitt karakterisert og det tilhører en ny slekt Piscint reovirus. Viruset har fått navnet piscine reovirus (PRV). Selve viruset ser ut til å finnes overalt og finnes ofte i oppdrettsfisk som ikke viser tegn til sykdom. Det er i tillegg påvist i villaks langs hele norskekysten. Viruset ser ut til å være svært robust og kan transporteres over lange avstander. Overlevelse i sjøvann er ukjent men man antar at den er god.

Symptomer på sykdommen

Syk fisk kan ha et blekt, slapt hjerte og en gulbrun lever. Senere kan man finne typiske tegn på sirkulasjonssvikt som oppsamling av blod i organer som lever og milt og væske i bukhulen. Man kan også finne små blødninger på fettvev og lever. Over tid kan man også finne tegn til langvarig hjertesvikt som blødninger i hjertesekk, et fibrinslør på leveren og bloduttredelser i huden. Sykdommen medfører forandringer som gjør at den ved første øyekast kan forveksles med både CMS, IPN og PD. Rammet fisk har ofte redusert appetitt og er svært følsom for stress.

Viruset angriper hjertet og rød muskulatur og det formerer seg i de røde blodlegemene

Kan smitte mellom merder

Sykdommen ser ut til å smitte fra fisk til fisk og fra merd til merd men den ser ikke ut til å være blant de mest smittsomme virussykdommene da flere merder på samme lokalitet ikke oppviser tegn til smittet fisk. Det faktum at viruset ser ut til å forefinnes overalt og i mye av oppdrettsfisken i utgangspunktet, kan indikere at ytterligere faktorer er nødvendige for å utløse sykdom og dødelighet, og at dette kan ha betydning for spredningsmønsteret til sykdommen innad i anlegg og mellom anlegg. Siden viruset finnes nesten overalt og det oftere påvises i settefiskanlegg så ser det ut til at et vertikalt utgangspunkt kan ha betydning for om fisken utvikler denne sykdommen enten i settefiskanlegget eller i sjøvannsfasen.

HSMB

Navn

Hjerte og skjelettmuskel betennelse

Agens

Piscint reovirus (PRV), Fam. reoviridae

Temperatur

3-18 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Oftest 5-9 mnd. etter sjøsetting

Forebygging

Unngå smolt som er bærere av viruset

Smitteveier

Sannsynlig vertikal, smitter horisontal

Behandling

Ingen

Ytre tegn

Ingen spesielle, slank og tynn fisk som dør

Indre tegn

Væske i buk, fibrinslør på lever

Hovedkjennetegn

Slank dødfisk med væske i buken

Spesiell oppførsel

Økt svimeraktivitet

Bildegalleri

Video
Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?