samsvarserklæring

GLOBAL G.A.P


GLOBAL G.A.P IFA akvakultur er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

Alle MarinHelse sine kunder som er sertifisert etter denne standarden, må ihht standarden, revidere sine underleverandører en gang pr år, for å sikre at underleverandørene etterlever kravene som også gjelder for underleverandører. Underleverandører forplikter seg også å etterleve disse kravene. Litt forenklet sagt, så handler det om å få en bekreftelse på at underleverandøren har et kvalitetssystem og rutiner som tilfredsstiller gitte, både organisatoriske og faglige krav.

Kravene til selve revisjonen har nå blitt noe strengere enn de har vært. Vi har i stor grad tidligere blitt forelagt en egenerklæring som vi har måttet fylle ut og returnere til kunden. Nå har dette strammet seg noe til og flere av våre kunder har fått beskjed om at de må utføre stedlige revisjoner hos sine leverandører, med mindre underleverandøren har en verifisert samsvarserklæring på at de opptrer i samsvar med underleverandør-kravene i GLOBAL GAP. På bakgrunn av dette, bestemte ledelsen i MarinHelse seg for å la Bureau Veritas revidere oss opp mot disse kravene. Samsvarserklæringen er et bevis på at vi innfrir kravene som stilles til oss som under-leverandør. Dette sparer både oss og våre kunder for tid, da man slipper stedlige revisjoner ved å kunne fremlegge gyldig erklæring.

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?