Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av MarinHelse.

25 mai 2020 – Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1 juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Fra venstre: Øystein Markussen/MarinHelse, Kay Roger Fjellsøy/Marin Helse, Per Anton Sæther/Marin Helse, Hill Jorunn Kåberg/Marin Helse, Renathe Greve/Åkerblå og Frode Westby/Åkerblå.

MarinHelse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord-Norge etablere felles kontorfasiliteter med MarinHelse i Alta, Tromsø og Harstad.

– Dette er en god løsning, både for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og MarinHelse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i MarinHelse er å bygge et solid regionalt samarbeid mellom selskapene som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi.

– I Åkerblå har vi alltid sett på MarinHelse som en solid og spennende aktør på fiskehelsesiden. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn vi har gjort. Vi er særlig opptatt av MarinHelse sin evne til å fokusere på kunnskapsheving blant de som jobber på merdkanten, samt evne til å utvikle systemer og løsninger som bygger opp under fiskevelferd og fiskehelse, legger Sørensen til.

Styrking i Nord-Norge

Åkerblås miljøavdeling i Tromsø, Harstad og Alta flytter under samme tak med MarinHelse i alle byene. I tillegg vil Åkerblås miljø- og fiskehelseaktivitet i Lofoten-Vesterålen samarbeide tettere med MarinHelse innenfor fag og administrasjon.

Åkerblås kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag, samt datterselskapet FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, vil også kunne kapitalisere på samarbeidet med MarinHelse.

Daglig leder i Marin Helse, Hill Jorunn Kåberg, sier at avtalen innebærer en klar styrking av MarinHelse og en stor satsning på regionen Nord-Norge.

– Sammen tror vi det er mulig å etablere et kompetansesenter i Nord-Norge som kan styrke Norge som en ledende verdensnasjon innenfor fiskehelse og fiskevelferd, sier Hill Jorunn Kåberg.

Åkerblå er ledende innenfor fagområdene oppdrettsmiljø og teknologi, to områder som MarinHelse har vært i en prosess med å bygge opp, men som med denne avtalen inngår i selskapets produktportefølje i løpet av kort tid.

– MarinHelse og Åkerblå har de siste årene gjort gode samarbeidserfaringer på flere områder, blant annet gjennom digitalisering og standardisering av fiskehelsearbeidet både i Norge og i utlandet. Når vi ser behovene som melder seg innenfor fiskehelse, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi, har det blitt klart at vi har en vel så spennende fremtid sammen, sier Hill Jorun Kåberg.

Åkerblå er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Roger Sørensen, daglig leder i Åkerblå, tel: +47 91 53 71 23, e-post: roger.sorensen@akerbla.no
Hill Jorunn Kåberg, daglig leder i MarinHelse, tel: +47 948 99 350, epost: hjk@marinhelse.no