Veterinær medhjelperkurs

Foreskrivende veterinær/ fiskehelsebiolog er i utgangspunktet ansvarlig for riktig bruk av legemidler som benyttes i produksjonen av oppdrettslaks. Dette ansvaret overføres ofte til personer på lokaliteten. Denne praksisen krever at disse personene har dokumenterbar opplæring. Dette ivaretas av det veterinær medhjelperkurset. Det er laget to versjoner av denne delen av kurset; én for matfisk og én for settefisk. Dette fordi det er stor forskjell på situasjonene hvor dette blir aktuelt. I settefiskanlegg vil det være ved bruk av bedøvelse, ved vaksinering og ved formalinbehandling hovedfokus rettes. Her vil det også bli gått i dybden på anleggets egen rolle ved vaksinering og på hvilke områder fokus bør rettes for både å etterleve det gjeldende generelle regelverket og de krav som stilles i henhold til GlobalGap-standarden. På matfisklokaliteter vil tyngdepunktet av kurset bli rettet mot bruk av bedøvelse, bruk av fôrbaserte legemidler (antibiotika og lusesmidler) og bruk av badeavlusningsmidler.

Kursdeltakerne vil med dette kurset være godkjente som veterinære medhjelpere.