Telling av lakselus er en av de viktigste og mest tidkrevende arbeidsoppgavene norske lakseoppdrettere står ovenfor. Lusetellingskaret fra MarinHelse er et produkt utviklet i samarbeid med røktere med den hensikt å:

Sikre korrekt og effektiv lusetelling

Ivareta best mulig fiskevelferd

Ha et funksjonelt og robust design tilpasset arbeider

Funksjonsbeskrivelse

  1. Sirkulært kar (bedøvelse): Har et max. Volum på 300 liter, skalering innvendig 50 l/ strek. Bunn er kon, vegger og bunn er malt i hvit farge. I bunn sitter det en avtakbar sil (d: 320 mm), med åpning på 1,0 mm. Denne utformingen skal lette tellingen av lus som har falt av i karet. I bunn av sil sitter det en bunnventil som gir en rask og enkel tømming av kar (tømmes i løpet av 1-2 minutt).
  2. Vannsystem: Det kobles til båtens spyleslange. Vann kan da via ventil ledes inn i bedøvelse kar, når det skal fylles opp. Etter endt fylling stenges ventil og vann kjøres gjennom oppvåkningsenhet og returslange ut i merd. Det er også avgrening for egen spyleslange på karets ventil. Dermed unngår man å flense av og på båtens egen slange, når det er behov for vann til andre formål.
  3. Oppvåkningsenhet (kasse): Har et bruksvolum på ca. 230 l. Her utføres tellingen i rent og klart sjøvann. Fisken vil ligge i rennende sjøvann uten bedøvelse, i en vannsøyle på 25 cm. Det sikrer en rask oppvåkning.
  4. Flexslange: Fisk returneres tilbake i merd i rennende vann via en 200 mm flexslange. Det er lagt inn et ekstrafeste for bakup til returslange.
  5. Arbeidshøyde: Systemet kan forhøyes med uttrekkbare ben. Det er laget hull for hver 5 cm. Enheten slås sammen etter bruk, hvor slanger lagres inne i karet.
Tekniske mål Sirkulært kar: Diameter 105 cm, Volum: 300 l (max. bruksvolum). Oppvåkningskasse: 114 cm x 80 cm, fylles opp med vann til ca. 230 l.
Materiale Skrog i sjøvanns bestandig aluminium, ventiler (3 stk) i rustfritt stål, bunnventil i plast til avløp bedøvelsekar, 200 mm returslange i fleksibel plast med lengde på 3,30 m.
Vekt 70 – 80 kg