René Bakken

René er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø. Han startet å jobbe i MarinHelse juli 2014, like etter endt utdannelse. Siden han startet i MarinHelse har han jobbet med oppgaver knyttet til helseoppfølging i sjø- og ferskvann. I tillegg har han ansvaret for hjemmesiden, samt arbeid knyttet opp mot databehandling og kundeportalen.