Per Anton Sæther

Per Anton Sæther er utdannet veterinær i Tyskland ved Justus Liebig Universitet og har jobbet opp mot oppdrettsnæringen siden 1993. Han er daglig leder i MarinHelse AS. Per Anton har lang erfaring og et stort nettverk innenfor fiskehelse og har et bredt fokus mot det som skjer både i ferskvann og sjøvann. Han jobber særlig opp mot etterutdanning og videreformidling av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som kan være til hjelp i den praktiske hverdagen ute på anleggene. Per Anton er alltid ute på merdkanten eller karkanten og er den som trekker i de lengre trådene og prøver å bidra til at selskapet er utstyrt med spisskompetanse innenfor de områdene som til enhver tid representerer de viktigste helseutfordringene i oppdrettsnæringen.