Øystein B. Markussen

Øystein er utdannet fiskehelsebiolog ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø og ble uteksaminert i 2006. Han har en fortid på havbruksstasjonen i Tromsø og ved Nofima før han begynte hos Veso Vikan som forsøksleder i 2007. I 2010 begynte han hos Akvaplan Niva og hadde hovedarbeidsoppgaver innen miljøovervåkning , lokalitetsundersøkelser og søknadsprosesser knyttet til drift og utvidelse av oppdrettslokaliteter. Øystein begynte i MarinHelse i 2011 og rutinemessig fiskehelsearbeid ute hos våre kunder og samarbeidspartnere på både ferskvanns- og sjøvannssiden utgjør hoveddelen av arbeidsoppgavene. Med sin forskningsbakgrunn har han hatt et særlig ansvar i arbeidet knyttet opp mot forskning og utvikling og har i dag også hovedansvaret for våre kurstilbud innenfor Global Gap.