Mathias C. Overrein

Mathias ble uteksaminert som fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø i desember 2015, og startet å jobbe i MarinHelse AS i januar 2016. Mathias vil jobbe mye med laks i sjøvannsfasen i Finnmark, og spesielt oppfølging av triploid fisk. I tillegg vil han jobbe mye med anlegg i nær tilknytning til Tromsø.