Kristin Bjørklund

Kristin er utdannet veterinær ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – tidligere Norges veterinærhøgskole) i Oslo, med akvamedisin som fordypning. Etter endt skolegang hadde hun et engasjement i Mattilsynet, seksjon dyr- og slakteritilsyn i Finnmark. I februar 2016 ble hun ansatt i MarinHelse. Kristin er stasjonert på Finnsnes og jobber med fiskehelseoppgaver både på sjø og på land.