Kjetil Olsen

Kjetil Har vært ansatt i MarinHelse AS siden september 2013. Utdannet fiskehelsebiolog fra Tromsø og uteksaminert i 1999. Han jobbet første 3 årene som forsøkskoordinator med kommersiell uttesting av fiskevaksiner ved tidligere Fiskeriforskning og Havbruksstasjonen i Tromsø. I 2002 gikk turen til Finnsnes som ansatt og etter hvert daglig leder i Senja Fiskehelsetjeneste AS. Han arbeidet i disse årene med generell helse i settefisk- og matfiskanlegg for laks, torsk og røye. Utover dette ble arbeidsdagene fylt med miljøundersøkelser og lusearbeid. Kjetil er ansvarlig for koordineringen av kampen mot lakselusa i Sør-Troms. Inntoget i MarinHelse kom etter en fusjon av selskapene i 2013. I dag er hovedfokus på helse og lus.