Hege Bergvoll

Hege har allsidig administrativ bakgrunn fra flere større virksomheter, hvor hun bla har sittet som administrativ koordinator i flere ledergrupper og større tverrfaglige samarbeidsorganer. Erfaring fra flere bransjer og store organisasjoner som bla Nortura BA, Helsebygg Midt-Norge og Search House AS. Hun har utdanning innen jus, økonomi og prosjektledelse.