Håvard Hagen Ingulfsvann

Håvard er utdannet fiskehelsebiolog ved Norges Fiskerihøgskole i 2015. Han er opprinnelig fra Tromsø, men har jobbet to år som fiskehelsebiolog for Labora AS i bodø med variert fiskehelserelatert arbeid. I Marin Helse har Håvard arbeidsoppgaver særlig rettet mot settefisk, men han har også flere anlegg på sjøsiden.