Ledig stilling i MarinHelse AS

Ledig stilling for fiskehelsebiolog eller veterinær innenfor fagområdet fiskehelse.

På grunn av en økende oppdragsportefølje er det i MarinHelse AS behov for minimum en 100 % stilling for en fiskehelsebiolog/veterinær.

MarinHelse AS skal opprette et nytt lokalkontor i Alta med to medarbeidere og kontorsted blir Alta. I tillegg har vi behov for en medarbeider til et av våre kontorer i Tromsø eller på Finnsnes.

MarinHelse AS er Nord Norges største fiskehelsetjeneste og arbeider i dag innenfor fagområdet fiskehelse og akvakultur-relaterte miljøundersøkelser og sysselsetter 5 veterinærer, 7 fiskehelsebiologer og en marinbiolog og har en kontorleder.  Vi betjener oppdrettsselskaper hovedsakelig i Troms og Finnmark.

Vår hovedbase er lokalisert i Tromsø men vi har lokalkontorer både på Lyngseidet og Finnsnes.

Selskapets hovedmål er å tilby våre kunder en oppdatert og engasjert fiskehelsetjeneste med høy kompetanse innenfor de utfordringene som oppdrettsaktiviteten i Troms og Finnmark medbringer. Et aktivt og stimulerende bedriftsmiljø innenfor fagområdet fiskehelse er en forutsetning for dette.

Vi søker etter fiskehelsebiolog/veterinær med interesse for praktisk fiskehelsearbeid.

Arbeidsdagen består i stor grad av fiskehelsebesøk i ferskvann og sjøvann med fokus på forebyggende helsearbeid, diagnostikk og rådgiving i settefisk- og matfiskanlegg. Selskapet gjør for øvrig arbeid innenfor brønnbåt –og slakterisektoren og utfører de fleste oppdrag innen kontinuerlig miljøovervåkning i og rundt oppdrettslokaliteter.

I tillegg utføres det oppdrag innenfor generell kompetanseheving og etterutdanning i relevante fagområder knyttet til fiskehelse. Selskapet tilbyr en rekke enkeltkurs og kurspakker og holder foredrag knyttet til aktuelle emner for oppdrettsnæringen.

Arbeidet med lakselus blir stadig mer omfattende og vil være en av de områdene hvor ressursene vil måtte brukes.

Gode ferdigheter innen data, også arbeid innenfor internett/Web er av stor fordel.

Da store deler av arbeidet vil gå ut på å dokumentere helsetilstand/miljøtilstand på en rekke områder, er søkerens evner til å uttrykke seg klart og tydelig, både skriftlig og muntlig, et krav. Vi har definerte svarfrister på alt av dokumentativt arbeide slik at uten en systematisk og effektiv tilnærming til bruken av arbeidstiden vil disse fristene ikke bli opprettholdt.

Det må i tillegg påregnes en god del tid i bil slik at gode kjøreegenskaper og førerkort er en nødvendighet.

Evne til å arbeide selvstendig samt en utpreget servicevilje forutsettes.

Lønn etter kompetanse og arbeidserfaring.

Søknadsfrist og tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Per Anton Sæther på tlf. 48186767

Søknad med C.V. sendes via mail til MarinHelse AS. Mailadresse: peranton@marinhelse.no