Plansjer og skjemaer

Lus

Luseplansje:

Luseplansje

Registreringsskjema lus:

Registreringsskjema lus

Evaluering av lusebehandling:

Evaluering av lusebehandling

 

 

Dødelighet og smoltprestasjonsskjema

Dødfiskkategoriseringer:

Dødfiskkategoriseringer

Dødsårsaker:

Dødsårsaker Laks

Rapportering av episoder med forhøyet dødelighet:

Rapportering av episoder med forhøyet dødelighet

 

Smoltprestasjonsskjema:

Smoltprestasjonsskjema