Kjemikaliekurs

Dette kurset er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGAP-standarden. Kurset tar for seg aspekter rundt sikker bruk av kjemikalier; lagring, bruk, håndtering av uhell og avfallshåndtering. I denne kursdelen vies kjemikalier om hydraulikkoljer, maursyre, rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler ekstra oppmerksomhet. De helsefarlige momentene knyttet til bruk av disse stoffene samt aktuelle legemidler som bedøvelse og avlusningstoffer er også lagt inn i denne bolken, da disse er underlagt spesielle krav. Blant annet vil kursdeltakerne få en innføring MRL-verdier (tillat mengde legemiddelrester i slaktefisk), tilbakeholdelsestid og kontroll av dette.
Alle godkjente kjemikalier, herunder også legemidler, har egne produktdatablad eller pakningsvedlegg. Disse dokumentene beskriver de fleste aspekter ved sikker bruk av stoffene og er sånn sett sentrale. Produktdatablad og pakningsvedlegg for aktuelle stoffer vil bli gjennomgått.
Målet med kurset er at alle som håndterer kjemikalier og legemidler skal kunne gjøre dette på en sikker måte for seg selv og omgivelsene. Kurset skal dekke krav til opplæring i bruk av kjemikalier som framkommer i GlobalGap.

Kursdisposisjon
1.   Introduksjon til GlobalGAP-standarden
2.   Kjemikalier
3.   Legemidler
4.   Gjennomgang av aktuelle sikkerhetsdatablader

Målgruppe
Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.