• Helseoppfølging

Vårt hovedarbeidsområde er knyttet til en regelmessig helseoppfølging av anlegg med akvakulturdyr i Troms og Finnmark. I tillegg har selskapet faste oppdrag i andre deler av Norge samt i utlandet. MarinHelse AS vektlegger å dokumentere helseutviklingen i alle typer anlegg som i dag består av settefisk og matfisk med laks og ørret samt rognkjeks. Vi har fisken i fokus og prøver å bidra med spisset kompetanse rundt helseutfordringer i vår landsdel. Det er et hovedmål å bidra til økt fiskevelferd og redusert dødelighet i alle deler av produksjonen gjennom en engasjert og oppdatert tjeneste med fokus på optimale driftsrutiner basert på et biologisk grunnfundament. Vårt arbeid inkluderer overvåkning, diagnostikk og forebygging av sykdommer, samt rådgiving og opplæring.

Matfisk

Settefisk

Rensefisk