• Forskning og utvikling

MarinHelse AS utfører i samarbeid med oppdrettsaktører og forskjellige leverandører av utstyr, hjelpemidler og terapeutika en rekke prosjekter i regionen. MarinHelse AS har god områdeoversikt, og aktiviteter i hele regionen. Dette gir gode forutsetninger for en rekke prosjekter, feltutprøvinger og forskning knyttet til oppdrettsaktiviteten i regionen. I tillegg sitter MarinHelse AS på et stort datamateriale knyttet til oppdrettsaktiviteten i regionen som kan benyttes i forskningsøyemed.