Fiskevelferdskurs settefisk

Mye har skjedd siden 2010, både innenfor oppdrettsnæringen og det regelverket som gir rammene for driften. Det samme gjelder kunnskapsbasen som ligger til grunn for alle disse endringene. Fiskevelferdskurset for settefisk ser derfor svært annerledes ut på en rekke områder nå i forhold til det som ble kjørt for fem år siden. Som dere vil se av kursprogrammet har vi to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele settefiskproduksjonen fra før inntak av rogn til utsett av sjøklar smolt, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen. Vi fokuserer på «beste praksis settefisk», en egen produksjonsmanual for smolt som MarinHelse AS har jobbet med de siste 10 årene. En del temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset, og nye er kommet til. For at vi skal klare å holde interessen oppe gjennom totalt 15 timer er kurset blant annet spekket med relevante små filmkutt fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et settefiskanlegg fra rognstadiet til fisken er smoltifisert og klar for sjøsetting med et hovedblikk på fiskens behov og forutsetningene for at den skal trives gjennom denne delen av produksjonssyklusen. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige gjøremålene som en produksjon av smolt forutsetter.

Formål
Formålet med kurset er å bevisstgjøre de som arbeider på karkanten og de som har driftsansvar i selskapene om de grunnleggende behov som fisken har gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonen av laksefisk er en biologisk produksjon. Ved å ta hensyn til de naturlige behov og miljømessige signaler som en oppdrettslaks er avhengig av for å kunne utvikle seg normalt i ferskvann for så til slutt å tilpasse seg til et liv i sjøvann, vil man legge et solid fundament for fiskens trivsel og overlevelse i sjøvann. Slik vil man kunne gjennomføre en bærekraftig produksjon som til samme tid gir gode og forutsigbare resultater for oppdretterne. Dette kurset gir deltakerne gode råd om hvordan å møte utfordringene i ferskvannsfasen på best mulig måte.

Målgruppe
Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et settefiskanlegg enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter.