Fiskevelferdskurs matfisk

Mye har skjedd siden 2010 både innenfor oppdrettsnæringen og det regelverket som gir rammene for driften. Det samme gjelder kunnskapsbasen som ligger til grunn for alle disse endringene. Fiskevelferdskurset for matfisk har endret seg gradvis de siste årene og ser derfor svært annerledes ut på en rekke områder nå i forhold til det som ble kjørt for fem år siden. Som dere vil se av kursprogrammet har vi to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele matfiskproduksjonen fra smoltutsett til levering av slaktefisk, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen. Vi fokuserer på det som er mest aktuelt for næringa for øyeblikket, og ikke overraskende er lakselus blitt viet større oppmerksomhet ved denne korsveien. En del temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset og nye er kommet til. For at vi skal klare å holde interessen oppe gjennom totalt 15 timer er kurset blant annet spekket med relevante små filmkutt fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et matfiskanlegg. I perioden fra en laksesmolt blir satt i havet til den er slakteklar skal den gjennom flere årstider som alle har sine utfordringer. Laksen må i denne perioden sannsynligvis gjennom flere former for håndteringer, noe som stiller store krav både til de som planlegger produksjonen og de som operer på merdkanten og i arbeidsbåtene. Dette kurset tar oss med på en faglig reise gjennom disse operasjonene med hovedmål å finne de løsningene som ivaretar fiskens behov på best mulig måte. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd, mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige og sykliske gjøremålene som en produksjon av laks forutsetter.

Formål
Formålet med kurset er å bevisstgjøre både de som arbeider med oppdrettslaks i sjøfasen og de som har driftsansvar i selskapene om de grunnleggende behov som fisken har gjennom hele produksjonssyklusen. Produksjonen av laksefisk er en biologisk produksjon. Ved best mulig å ta hensyn til de naturlige behov og de håndteringsmessige og miljømessige utfordringene som en laks vil møte på i en merdproduksjon i havet vil man sette fiskevelferd og fiskehelse i høysetet. Slik vil man kunne gjennomføre en bærekraftig produksjon som til samme tid gir gode og forutsigbare resultater for oppdretterne. Dette kurset gir deltakerne gode råd om hvordan å møte utfordringene i sjøvannsfasen på best mulig måte.

Målgruppe
Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter. I tillegg vil kurset være et godt tilbud til de som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene og er prosedyreansvarlig. Kurset gir også personer som arbeider i forvaltning samt studenter på oppdrettsrelaterte utdanningsløp verdifull oppdatering på det som rører seg på dette feltet i næringen i dag og en god gjennomgang av hele produksjonen.