Avlivingskurs

Kurset i avlivning er et kurs som er laget med utgangspunkt i de krav som stilles i GlobalGap standarden. Kurset dykker ned i utfordringer knyttet til generell avlivning av oppdrettsfisk til kontroll og avlivning av forskjellige predatorer som hyppig besøker oppdrettsmerdene og settefiskanlegg. Kursdeltakerne vil få en innføring i gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til omgang med fugl og en rekke pattedyr som er aktuelle for oppdrettsaktører. Videre vil det bli beskrevet og vist eksempler på måter å forebygge, kontrollere og avlive pattedyr og fugler som gjør skade på fisk i kar og merder.