Aktuelt

Tjenester og produkter

MarinHelse AS har over tid utviklet et omfattende sett med tjenestetilbud knyttet til oppdrettssektoren. Hoveddelen av aktiviteten vår er knyttet til helseoppfølgingen på lokaliteter i sjø- og ferskvann, men de seneste årene har også etterutdanning og bistand innenfor oppbygging av fornuftige strukturer knyttet til driftsoptimalisering og helseforebyggende tiltak tatt en stadig større del av våre arbeidsressurser.

Fokuset på betydningen av gode lokaliteter for best mulig miljømessig og fiskevelferdsmessig bærekraft har endret mye av selskapets profil og tyngdepunktet i arbeidsoppgavene.

Tjenester

Produkter

Kurs

MarinHelse AS har kjørt kurs i hele landet og tilbyr også samlinger utenfor vår hovedregion. Vi skreddersyr kurspakker og enkeltkurs til enkeltselskap og sammenslutninger i tillegg til de faste kursene som er opplistet i vår kurskalender. Ved siden av kurskalenderen nedenfor finner du en kursliste over de kursene vi tilbyr.

Kommende kurs

Ingen Arrangement

Se alle kursene som er satt opp i vår kurskalender!

Les mer om alle kursene vi kan tilby deg!

Har du spørsmål eller trenger å få skreddersydd en kurspakke?

Regional kompetanse i et nasjonalt nettverk

MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Troms og Finnmark i dag, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til den russiske oppdrettaktiviteten i Nord-Vest Russland. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord Norge med 10 ansatte fordelt på tre kontorer i regionen. Vår klare målsetting er å være best på fiskehelse i Troms og Finnmark. I tillegg til et utvidet tjenestetilbud på helsesiden, har vi forsterket innsatsen på miljøsiden de siste årene da vi ser at næringen går mot større og mer eksponerte lokaliteter, og at dette stiller skjerpede krav til oss som utfører av miljøundersøkelser.

MarinHelse AS har alltid hatt som mål å bidra til en best mulig produksjon hos våre kunder. Vi tror at dette omfatter både miljøforutsetningene på lokalitetene, kvaliteten på fisken som settes i sjøen og selve driften på lokalitetene. Et større fokus på samspillet mellom oppdrettsmiljø og fisk vil være grunnleggende for å kunne beskrive, kontrollere og forebygge dagens og morgendagens utfordringer knyttet til en bærekraftig oppdrettsnæring med henblikk på miljø, fiskehelse og fiskevelferd. Det er dette som er og blir hovedformålet med driften av MarinHelse.

Fiskehelsebiolog

Mathias ble uteksaminert som fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø i desember 2015, og startet å jobbe i MarinHelse AS i januar 2016. Mathias vil jobbe mye med laks i sjøvannsfasen i Finnmark, og spesielt oppfølging av triploid fisk. I tillegg vil han jobbe mye med anlegg i nær tilknytning til Tromsø.

Fiskehelsebiolog

Roy-Inge har vært ansatt i MarinHelse AS siden februar 2015. Han er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø i 1999. Han har arbeidet ved VESO Vikan i Namsos som forsøksleder og han har også hatt gjennomføringsansvar for enkeltprosjekt hos Nofima. Han har vært avdelingsleder og ansvarshavende ved Fiskehelselaboratoriet, Havbruksstasjonen i Tromsø AS i en rekke år. I MarinHelse AS jobber han til daglig med oppgaver innenfor fiskehelse og miljø.

Fiskehelsebiolog

Kjetil Har vært ansatt i MarinHelse AS siden september 2013. Utdannet fiskehelsebiolog fra Tromsø og uteksaminert i 1999. Han jobbet første 3 årene som forsøkskoordinator med kommersiell uttesting av fiskevaksiner ved tidligere Fiskeriforskning og Havbruksstasjonen i Tromsø. I 2002 gikk turen til Finnsnes som ansatt og etter hvert daglig leder i Senja Fiskehelsetjeneste AS. Han arbeidet i disse årene med generell helse i settefisk- og matfiskanlegg for laks, torsk og røye. Utover dette ble arbeidsdagene fylt med miljøundersøkelser og lusearbeid. Kjetil er ansvarlig for koordineringen av kampen mot lakselusa i Sør-Troms. Inntoget i MarinHelse kom etter en fusjon av selskapene i 2013. I dag er hovedfokus på helse og lus.

Fiskehelsebiolog

Øystein er utdannet fiskehelsebiolog ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø og ble uteksaminert i 2006. Han har en fortid på havbruksstasjonen i Tromsø og ved Nofima før han begynte hos Veso Vikan som forsøksleder i 2007. I 2010 begynte han hos Akvaplan Niva og hadde hovedarbeidsoppgaver innen miljøovervåkning , lokalitetsundersøkelser og søknadsprosesser knyttet til drift og utvidelse av oppdrettslokaliteter. Øystein begynte i MarinHelse i 2011 og rutinemessig fiskehelsearbeid ute hos våre kunder og samarbeidspartnere på både ferskvanns- og sjøvannssiden utgjør hoveddelen av arbeidsoppgavene. Med sin forskningsbakgrunn har han hatt et særlig ansvar i arbeidet knyttet opp mot forskning og utvikling og har i dag også hovedansvaret for våre kurstilbud innenfor Global Gap.

Akvaveterinær

Per Anton Sæther er utdannet veterinær i Tyskland ved Justus Liebig Universitet og har jobbet opp mot oppdrettsnæringen siden 1993. Han er daglig leder i MarinHelse AS. Per Anton har lang erfaring og et stort nettverk innenfor fiskehelse og har et bredt fokus mot det som skjer både i ferskvann og sjøvann. Han jobber særlig opp mot etterutdanning og videreformidling av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som kan være til hjelp i den praktiske hverdagen ute på anleggene. Per Anton er alltid ute på merdkanten eller karkanten og er den som trekker i de lengre trådene og prøver å bidra til at selskapet er utstyrt med spisskompetanse innenfor de områdene som til enhver tid representerer de viktigste helseutfordringene i oppdrettsnæringen.

Kvalitetsleder

Hege har allsidig administrativ bakgrunn fra flere større virksomheter, hvor hun bla har sittet som administrativ koordinator i flere ledergrupper og større tverrfaglige samarbeidsorganer. Erfaring fra flere bransjer og store organisasjoner som bla Nortura BA, Helsebygg Midt-Norge og Search House AS. Hun har utdanning innen jus, økonomi og prosjektledelse.

Fiskehelsebiolog

Håvard er utdannet fiskehelsebiolog ved Norges Fiskerihøgskole i 2015. Han er opprinnelig fra Tromsø, men har jobbet to år som fiskehelsebiolog for Labora AS i bodø med variert fiskehelserelatert arbeid. I Marin Helse har Håvard arbeidsoppgaver særlig rettet mot settefisk, men han har også flere anlegg på sjøsiden.

Administrativ leder
Fiskehelsebiolog
Kay Roger
Akvaveterinær

Kay Roger er medeier og har jobbet i MarinHelse AS siden etableringen i 2001. Han er utdannet veterinær fra Justus-liebig-Universitet Giessen i Tyskland. Han var ferdig utdannet i 1994, og har i hovedsak jobbet med landdyr/produksjonsdyr. Men siden MarinHelse AS sin oppstart har han hele tiden også jobbet med oppdrettsnæringen. Kay Roger har hatt sitt hovedfokus på matfiskproduksjonen i sjø samt oppfølging av hygieneutviklingen på slakteriene. Han har også et kursansvar på de samme områdene.

Fiskehelsebiolog

René er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Tromsø. Han startet å jobbe i MarinHelse juli 2014, like etter endt utdannelse. Siden han startet i MarinHelse har han jobbet med oppgaver knyttet til helseoppfølging i sjø- og ferskvann. I tillegg har han ansvaret for hjemmesiden, samt arbeid knyttet opp mot databehandling og kundeportalen.

Akvaveterinær

Kjersti Lien har jobbet i MarinHelse AS siden februar 2015. Hun er utdannet veterinær ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – tidligere Norges veterinærhøgskole) i Oslo, med akvamedisin som fordypning. Til daglig arbeider hun med fiskehelseoppgaver, hovedsakelig på sjøen, men også noe på ferskvann.

Akvaveterinær

Kristin er utdannet veterinær ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – tidligere Norges veterinærhøgskole) i Oslo, med akvamedisin som fordypning. Etter endt skolegang hadde hun et engasjement i Mattilsynet, seksjon dyr- og slakteritilsyn i Finnmark. I februar 2016 ble hun ansatt i MarinHelse. Kristin er stasjonert på Finnsnes og jobber med fiskehelseoppgaver både på sjø og på land.

Kontakt oss

Telefon

+47 481 86 767

E-post

post@marinhelse.no

Postadresse

Postboks 45
9069 Lyngseidet

VÅRE AVDELINGER

TROMSØ

Strandveien 106
9006 Tromsø

FINNSNES

Skolegata 4 
9300 Finnsnes

LYNGSEIDET

Parkveien 5
9060 Lyngseidet

ALTA

Markveien 38b (2. etg.)
9510 Alta